Conversa en anglès

L’objectiu de l’aprenentatge de llengües és poder comunicar-se. Aprèn anglès nord-americà mantenint converses amb un fil conductor, com pot ser la crítica d’una pel·lícula, un plat favorit o parlar sobre les vacances.
*Els nivells són orientatius. Es recomana provar la primera classe.
Més informació
INSCRIURE’S
Prova la primera classe gratis

Formulari d’inscripció

Inscripcions Tallers

Dades personals

Escriu les dades de la persona que es vol inscriure al taller. En cas que no sigui possible, es poden escriure les del pare, mare o tutor/a.

Tallers i grups

Marca el grup al que et vols inscriure.

Dades bancàries

Aquestes dades són personals i intransferibles.
És necessari ser soci per a poder ser inscrit als tallers del Patronat Teatre.
Marcar en cas d'inscriure menors d'edat.
Enviando