Patchwork

És un clàssic al Patronat. Fer cobrellits i altres elements decoratius a partir de retalls de roba de diferents colors i mides requereix paciència i habilitat. Té un públic molt fidel que després d’anys de compartir les classes s’ha convertit en un grup de bones amigues amb la Núria Madurell al capdavant.
INSCRIURE’S

Formulari d’inscripció

Inscripcions Tallers

Dades personals

Escriu les dades de la persona que es vol inscriure al taller. En cas que no sigui possible, es poden escriure les del pare, mare o tutor/a.

Tallers i grups

Marca el grup al que et vols inscriure.

Dades bancàries

Aquestes dades són personals i intransferibles.
És necessari ser soci per a poder ser inscrit als tallers del Patronat Teatre.
Marcar en cas d'inscriure menors d'edat.
Enviando